Segner på Vestlandet (HVL)

Redigera knappane "Hjelp" og "Informasjon" (passordbunde)


Redigera knappen  «Hjelp»


 1. Slå på redigeringsmodus «Segner på nett  - administrasjon»
 2. Klikk på «Hjelpeknappen» på heimesida
 3. Du får då opp «Hjelpeknappen» i redigeringsmodus
 4. Rediger
 5. Trykk på «Lagre» heilt nede.

  Redigera knappen «Informasjon»


 1. Slå på redigeringsmodus «Segner på nett  - administrasjon»
 2. Eit klikk på «Artiklar» opnar redigeringsmodus for artiklane: ei liste med ulike titlar like under
 3. Trykk på tittelen du vil redigera (fremst i lenkja), og artikkelen dukkar opp i redigeringsramma
 4. Rediger
 5. Vil du redigera tittelen, finn du han like over «Redigeringslista»
 6. Trykk til slutt  på «Lagre» heilt nede.